top of page

Aquesta experiència va ser creada per Lara Ferrando Esteve a proposta de la comissió de materials del Projecte MARÇ MES DE LES MATEMÀTIQUES (FCT-19-14886), per a commemorar el dia internacional de les matemàtiques que la seva temàtica de 2021 serà 'Matemàtiques per a un món millor'.


Contacte per correu electrònic a:  esfelara@gmail.com

Els esdeveniments dedicats a celebrar aquest dia es recolliran en la web:
http://marzomates.webs.ull.es/

Amb la col·laboració de:

Logoblando3.png
logoblando2.png
Logoblanco1.png

Referèncias i crèdits de les imatges:

Imatges animades dels objectes informàtics, la Senyora Pi i proves, realitzats per Lara Ferrando Esteve (amb llicència Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada, CC BY-NC-ND)

Wikipedia Imágenes   

bottom of page